Ett flexibelt kontor

Hållbarhet i alla led

För livet på jobbet

BG 79 – FÖR FÖRETAG
SOM VILL GÖRA ETT AVTRYCK

BG79 ÄR ETT hus som sticker ut både till det yttre – genom en karaktäristisk fasad som syns på långt håll – och det inre – där några av Sveriges bästa arkitekter utvecklat en toppmodern kontorsbyggnad med hög designnivå och stora gemensamma ytor för företag som vill kunna växa och utvecklas snabbt, jobba effektivt – och samtidigt kunna erbjuda sina anställda en arbetsplats där man både får plats att arbeta och leva.

Jag jobbade själv många timmar i plåtslageriet under min uppväxt, och tog så småningom över som VD. Under min tid har verksamheten omvandlats till att fokusera på att äga, utveckla och hyra ut fastigheter – men vi har fortfarande ett särskilt öga till Boländerna och den outnyttjade potential som finns här. Under åren har vi därför förvärvat ett stort antal tomter och fastigheter i området som det nu är dags att förvalta och utveckla
– och BG79 är alltså först ut.

MICHAEL PETTERSON, VD Setune

ETT FLEXIBELT KONTOR

BG79 erbjuder väldesignade och noga uttänkta kontor med en stark gemensam grundinteriör som håller ihop uttrycket trots skiftande hyresgäster, samtidigt som konceptet är flexibelt och möjligt att anpassa utifrån varje företags förutsättningar. Det ska vara enkelt att växa innanför våra väggar, och målet är att våra hyresgäster ska kunna fokusera mer tid på att utveckla sin verksamhet och mindre på hur kontoret ser ut.

Planritningar
Planritningar

Plan 1

Entreplan

SAMTLIGA LOKALER PÅ entréplanet har ingång både från husets framsida och från lastgatan på baksidan. Garageportar och golv i gatunivå gör det möjligt att enkelt lasta in större objekt. Takhöjden är också generöst tilltagen med över 4 m i stora delar och de stora glaspartierna ger hög synlighet mot gatan. Detta våningsplan lämpar sig därför väl för showroom i kombination med kontor och lager. Det finns även möjlighet att anpassa lokaler för lättare produktion och laboratorium.

Plan 1

Plan 0

Området

Plan 2

Våning 1 TR.

DETTA VÅNINGSPLAN VISAS både som öppen planlösning och som en avdelning med enskilda kontorsrum för både en eller två personer. Tysta rum och mötesrum mot fasad kan relativt enkelt adderas för att dela in våningsplanet i av delningar och skapa rum-i-rummet för större avskildhet. I Detta förslag behålls större ytor för worklounge och kreativa platser där team kan samlas mer spontant och gå igenom projekt. Projekttavlorna i korridorerna kan också fungera som
spontana samlingsplatser.

Plan 2

Plan 1

Området

Plan 3

Våning 2 TR.

VARJE VÅNINGSPLAN KAN delas in i upp till fyra hyresgäster, som visas på detta våningsplan. Varje kontor har här fått en öppen planlösning och worklounge för touch-down-arbetsplatser samt flera mötesrum. De större lokalerna har även samtalsrum/fokusrum. Då lokalerna är inritade som genomgående delar husets kärna in lokalerna i rumsligheter som gör det möjligt att ha en väldigt öppen planlösning utan att arbetsplatserna störs av varandra.

Plan 3

Plan 2

Området

Plan 4

Våning 3 TR.

PÅ DETTA VÅNINGSPLAN visas en lösning där två hyresgäster delar på ett våningsplan. Varje lokal har därmed en huvudentré ifrån respektive trapphus. Planlösningen är öppen och varje lokal får ett öppet kök med worklounge samt en kaffe-station i anslutning till mötesdel. De öppna planerna delas ini mindre avdelningar med hjälp av husets kärna samt mötes-och fokusrum. För större externa möten kan det gemensamma konferens rummet eller eventytan på våning 5 bokas.

Plan 4

Plan 3

Området

Plan 5

Våning 4 TR.

PÅ DETTA VÅNINGSPLAN visas ett aktiviteksbaserat kontor där traditionella fasta arbetsplatser har ersatts av flexibla arbetsplatser med olika karaktär. Här finns en tyst avdelning med slutna kontorsrum och en mix av kreativa ytor, mötesrum, worklounges och tysta rum för att passa olika typer av arbetsuppgifter. Ofta ger denna layout både en mer effektiv användning av hyrd yta men också lägre rörliga driftskostnader för hyresgästen. I jämförelse med endast fasta platser ger denna layout även möjlighet till fler arbetsplatser på samma yta.

Plan 5

Plan 4

Området

Plan 6

Våning 5TR. / Takterass

PÅ DETTA VÅNINGSPLAN finns den generösa tak-terrassen, den gemensamma bastun, konferensrummet och eventlokalen, samt ett kontor med hänförande utsikt. Här redovisas en öppen lösning med ett arbetsrum för 2 personer och så klart en worklounge. Lokalen har två mötesrum och smidig access till såväl den gemensamma takterrassen som till konferensrum, utegym och eventlokal.

Plan 6

Plan 5

Området

Plan 1

Entreplan

SAMTLIGA LOKALER PÅ entréplanet har ingång både från husets framsida och från lastgatan på baksidan. Garageportar och golv i gatunivå gör det möjligt att enkelt lasta in större objekt. Takhöjden är också generöst tilltagen med över 4 m i stora delar och de stora glaspartierna ger hög synlighet mot gatan. Detta våningsplan lämpar sig därför väl för showroom i kombination med kontor och lager. Det finns även möjlighet att anpassa lokaler för lättare produktion och laboratorium.

Plan 2

Plan 0

Området

Plan 2

Våning 1 TR.

DETTA VÅNINGSPLAN VISAS både som öppen planlösning och som en avdelning med enskilda kontorsrum för både en eller två personer. Tysta rum och mötesrum mot fasad kan relativt enkelt adderas för att dela in våningsplanet i av delningar och skapa rum-i-rummet för större avskildhet. I Detta förslag behålls större ytor för worklounge och kreativa platser där team kan samlas mer spontant och gå igenom projekt. Projekttavlorna i korridorerna kan också fungera som
spontana samlingsplatser.

Plan 3

Plan 1

Området

Plan 3

Våning 2 TR.

VARJE VÅNINGSPLAN KAN delas in i upp till fyra hyresgäster, som visas på detta våningsplan. Varje kontor har här fått en öppen planlösning och worklounge för touch-down-arbetsplatser samt flera mötesrum. De större lokalerna har även samtalsrum/fokusrum. Då lokalerna är inritade som genomgående delar husets kärna in lokalerna i rumsligheter som gör det möjligt att ha en väldigt öppen planlösning utan att arbetsplatserna störs av varandra.

Plan 4

Plan 2

Området

Plan 4

Våning 3 TR.

PÅ DETTA VÅNINGSPLAN visas en lösning där två hyresgäster delar på ett våningsplan. Varje lokal har därmed en huvudentré ifrån respektive trapphus. Planlösningen är öppen och varje lokal får ett öppet kök med worklounge samt en kaffe-station i anslutning till mötesdel. De öppna planerna delas ini mindre avdelningar med hjälp av husets kärna samt mötes-och fokusrum. För större externa möten kan det gemensamma konferens rummet eller eventytan på våning 5 bokas.

Plan 5

Plan 3

Området

Plan 5

Våning 4 TR.

PÅ DETTA VÅNINGSPLAN visas ett aktiviteksbaserat kontor där traditionella fasta arbetsplatser har ersatts av flexibla arbetsplatser med olika karaktär. Här finns en tyst avdelning med slutna kontorsrum och en mix av kreativa ytor, mötesrum, worklounges och tysta rum för att passa olika typer av arbetsuppgifter. Ofta ger denna layout både en mer effektiv användning av hyrd yta men också lägre rörliga driftskostnader för hyresgästen. I jämförelse med endast fasta platser ger denna layout även möjlighet till fler arbetsplatser på samma yta.

Plan 6

Plan 4

Området

Plan 6

Våning 5TR. / Takterass

PÅ DETTA VÅNINGSPLAN finns den generösa tak-terrassen, den gemensamma bastun, konferensrummet och eventlokalen, samt ett kontor med hänförande utsikt. Här redovisas en öppen lösning med ett arbetsrum för 2 personer och så klart en worklounge. Lokalen har två mötesrum och smidig access till såväl den gemensamma takterrassen som till konferensrum, utegym och eventlokal.

Plan 7

Plan 5

Området

VÄLKOMMEN TILL BOLÄNDERNA

Boländerna var förr i tiden en separat odlingsmark där bönder byggde små förvaringsbodar på plats för att slippa bära redskap fram och tillbaka till sina gårdar. Det gjorde att området fick namnet ”Bodlandet”, vilket senare övergick till Boländerna.

Det senaste decenniet har området främst varit en plats för industri, och närheten till Uppsalas forskning och företagande har gjort att ett flertal företag inom Life Science redan etablerat sig i området. Utvecklings arbetet pågår för fullt i Främre Boländerna som tydligare integreras i innerstaden. Tillsammans med Uppsala stad jobbar vi för att ta vara på Boländernas potential och skapa fler kunskapsbaserade jobb. BG79 är bara början.

ARKITEKTER FRÅN GRUNDEN

Vilken var er största utmaning i arbetet med BG79?

– Vi ville skapa en fasad med ett skarpt och sammanhållet uttryck som sticker ut i området. Det betyder att vi som arkitekter fick jobba med att skala bort så mycket som möjligt, och det är alltid en utmaning. Vi arbetade mycket med att få till proportionerna rätt, så att det till synes enkla känns kvalitativt och estetiskt tilltalande. Av samma anledning ville vi också bygga in en automatisk solavskärmning i fasaden, som enbart syns när den är nedfälld.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

De gemensamma utrymmena har en varm materialitet som följer med hela vägen från entréerna, genom trapphusen, upp på terrassen där man möts av grönska och generösa utrymmen att umgås på.

KONTORSLOKALER

Kulör- och materialpaletten I kontorsytorna har en varm neutral bas med accenter I de gemensamma ytorna så som pentry och wc. Ytorna är omhändertagna och arbetade där varje företag lätt skall kunna passa in med sin profil.